Lapače hmyzu mohou mít odlišnou formu a heterogenní způsob působení. Nejdůležitější věcí je efektivně eliminovat problém přítomnosti nežádoucího hmyzu v našich domovech, technických místnostech nebo zahradách a sadech. Zatímco boj s mouchami a potravními moly se stal samozřejmostí, vzhledem k dostupnosti prostředků nasáklých feromony, v případě prusů, švábů nebo rybenek, ovádů, much a komárů nejsou znalosti spotřebitelů tak široké. Jedním z nejpopulárnějších nástrojů v boji proti hmyzu jsou také insekticidní lampy.

Přitahují komáry s UV paprsky na místo, kde je elektrická mřížka. Výběr správného zařízení je zaměřen především na efektivní rozsah definovaný v metrech čtverečních místnosti, pro které bude lampa účinná.  Elektrické lapače na komáry působí velmi rychle a efektivně a jejich služeb lze využít kdekoliv. Další metodou boje s hmyzem jsou zařízení vyzařující ultrazvuk, neslyšitelný lidem. Zařízení tohoto typu obvykle pracuje na frekvenci 7-14 kHz. V závislosti na typu hmyzu, který má být  kontrolován, můžete nastavit výběr zařízení. Pamatujte si, že frekvence působící na komáry a blechy je 7 kHz, na šváby a podobný hmyz - 12 kHz.