Elektronické měřiče užitkových médií jako je elektřina mají oproti tradičním mechanickým a elektromechanickým čítačům značnou výhodu. Jejich hlavními výhodami jsou zvýšená přesnost, bezpečnost, snadná kalibrace a odolnost proti padělání. Mohou být také automatizovány ke čtení a je možné použít pokročilé metody výpočtu nákladů na spotřebovanou elektřinu či jiné komodity. Jednotlivé modely jsou klasifikovány podle jejich přesnosti - u standardního mechanického elektroměru je to obvykle kolem 2%.

Přesnost elektronického elektroměru může závisí také na použitém softwaru a odchylky jsou zde pouze minimální. Výhodou je, že v řídicím systému elektronického měřiče spotřeby je možné ukládat a aktualizovat kalibrační data a dokonce provádět automatickou kalibraci. Jednou z nejdůležitějších výhod elektronických měřičů spotřeby je automatické čtení indikací. Lze dosáhnout velkých úspor při spotřebě energie. Vybírat lze z velkého množství typů.