Zástrčky pre zásuvky zapaľovačov vo forme: rozbočovače, adaptéry, predlžovacie šnúry umožňujúci súčasne napájať niekoľko zariadení. Automobilové konektory zvýšia komfort cestovania a používanie mobilných zariadení bez zamotaných káblov. Veľmi ľahko zapojíte ťažné zariadenie, aby ste mohli vycestovať s autoprívěsom akýmkoľvek vozidlom. Výber správnej zásuvky pre príves je veľmi dôležitý, pretože zabezpečuje správne elektrické pripojenie a následne bezpečnú prepravu prívesu. V súčasnej dobe platia dopravné predpisy a vyžadujú, aby vodiči zabezpečili správne osvetlenie ťahaného prívesu.

K tomu potrebujete zásuvku so správnym počtom pinov. Elektrický zväzok je inštalovaný v automobile obvykle pri inštalácii ťažného háku. Je to užitočné riešenie nielen pri vlečení prívesu. Vďaka tomu dokážeme nabiť batériu v karavane, môžete využívať zariadenia ako je chladnička alebo televízia. Auto zásuvku môžeme tiež použiť na inštaláciu prídavnej svetelnej dosky pri preprave bicyklov na nosiči batožiny namontovanom na ťažnom zariadení. Dobré platformy pre prepravu bicyklov majú často svoje vlastné osvetlenie, ktoré zapojíme do zásuvky prívesu.