Elektronické merače úžitkových médií ako je elektrina majú oproti tradičným mechanickým a elektromechanickým čítačom značnú výhodu. Ich hlavnými výhodami sú zvýšená presnosť, bezpečnosť, jednoduchá kalibrácia a odolnosť proti falšovaniu. Môžu byť tiež automatizované na čítanie a je možné použiť pokročilé metódy výpočtu nákladov na spotrebovanú elektrinu či iné komodity. Jednotlivé modely sú klasifikované podľa ich presnosti - u štandardného mechanického elektromera je to obvykle okolo 2%.

Presnosť elektronického elektromera tiež závisí aj od použitého softvéru a odchýlky sú tu len minimálne. Výhodou je, že v riadiacom systéme elektronického merača spotreby je možné ukladať a aktualizovať kalibračné dáta a dokonca vykonávať automatickú kalibráciu. Jednou z najdôležitejších výhod elektronických meračov spotreby je automatické čítanie indikáciou. Možno dosiahnuť veľké úspory pri spotrebe energie. Vyberať je možné z veľkého množstva typov.